Gdo gořalku rad pijava

Lašsko
pijácká, zvrtek

| g . | g . | g . | D .C |
| D . | C . | g . | g . | g . | D . | D . |

Gdo dořalku rad pijava, něrad domu chodivava,
potřebuje ludi k tomu, co by ho dovedli domu.

Dva ho drža za ramena, aby něpad na kolena
a třeti mu dava radu, keru ma dať napřed nohu.

A dyž přidě do staveni, da slupum pozdraveni,
pozdvihuje k nebi oči, cely svět se pod nim toči.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz