Dyž sem já šéł přes ty hory

Valašsko, Lužensko, z Lužné
milostná, luženská

| d . | d . | d G | C7 C |
| C . | C . | F C | F . |
[: d . | A . | d . | A . |
| d . | d g | d A | d . :]

Dyž sem já šéł přes ty hory,
přes ty hory zelené,
[: potkáł sem tam švarné děvča,
jako růža červené. :]

Dáł sem sa jí zopýtati,
co si, de si, odkáď si
[: a ona ně povědała,
že je smutná jakási. :]

Ty si smutná, já su smutný,
ja, obá sme v zármutku
[: a dáł by nám miłý Pámbu,
bys była mú manžełkú. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz