Že zme tu byli

Valašsko

[: g . | c g | c . | D7 g :]
[: C F | B . | g . | D7 g :]

[: Že zme tu byli, za zlé nemějte, :]
[: a do tak roka nás tu čekejte. :]

Za zlé nemějte, že zme tu byli,
a váš poctivý dům naščívili.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz