Dyby sa ptali

Valašsko

| G . . | G . . |
| G . | G D7 . | G . . |

Dyby sa ptali vizovští páni,
ach, pověz, děvečko, že ňa tu néni.

Néni mňa, néni, ani nebylo,
že mňa za Prešpurkem dřevo zabilo.

Nebylo dřevo, ani lešení,
aj, už ně zabilo, mé potěšení.

Nebylo dřevo, byla jedlička,
aj, už ně zabila mého synečka.

Aj, už ho vezú v kovaném vozi,
aj, už mu pan kaprál šablenkú hrozí.

Hrozí mu, hrozí, že ho bude biť,
že on ho naučí od milej chodiť.

Od milej chodiť, doma nocovať,
že on ho naučí koně pucovať.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz