Slavíček zpívá

Valašsko, ze Vsetínska
táhlá

| F . . . | F . . . |
| F . G9 . C . |
| F . . . | F . . . |
| Gmi .G7 C . F . |

Slavíček zpívá, až sa rozléhá
pod našima v olší.
V celej dědině ludé pravíja,
že já su najhorší.

Ej, nejsem, nejsem, šáteček daj sem,
já ti ho vyperu,
aby byl bílý, synečku milý,
na každú nedělu.

Větérek fučí, až hora hučí,
vršek sa jí klátí.
Kerá děvčina nemá galána,
nech sa jí navrátí.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz