Hore nad Hovězí

Valašsko

[: D . . . | C . A D :]
| D . . C | C . A D |
| D . . C | C . A . | D . . . |

[: Ja, dyž ťa cérečko za mňa jít nedajú, :]
[: ať ti namluvíjá hověských zemanů. :]

[: Hore nad Hovězí zemané bohatí, :]
[: jeden bez nohavic a druhý bez gatí. :]

[: Jeden bez nohavic a druhý bez gatí, :]
[: košulenka tenká na ní samé laty. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz