Poďme, chlapci, poďme zbíjať

Valašsko
zbojnická

| C . | C . | F . |
| G . | G . | C . |
[: C . | C . | a . | d . |
| F . | G . | C . :]

Poďme, chlapci, poďme zbíjať,
šak nemáme za co píjať!
Ej, už sa nám počala bučina rozvíjať,
ej, bučina rozvíjať.

Keří máte smělé srce,
obujte si svoje krpce!
Ej, já sem takéj jeden, na zboj sa poberem,
ej, na zboj sa poberem.

A dyž přijdem do salaša,
baran, jarka bude naša.
Ej, chystaj, bačo, kotel, najíme sa masa,
ej, najíme sa masa.

A dyž přídem na polanu,
stúpneme si rovno na ňu.
Ej, a budeme zbíjať každá svoju stranu,
ej, každý svoju stranu.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz