Aj, tam na dolince

Valašsko

| d . g d | d A d C |
| F . . C | F C F A |
| d , g d | d A d . |

[: Aj, tam na dolince pase šohaj ovce, :]
a já ho nevidím, enom čuju zvonce.

[: Ty jeho zvonečky hlasitě zvoníja, :]
a ty jeho líčka hřebíčkem voníja.

[: Dybych já věděla, de múj milý bývá, :]
poslala bych já mu do poháru vína.

[: Dybych já věděla, de můj milý pase, :]
donésla bych já mu na užicu kaše.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz