Pacholíčku můj

Valašsko

[: F . C7 | F . . | d . G7 | C . . :]
[ C7 . . | F . . | g . . | G7 . C7 |
| F g C7 | F . . :]

[: Pacholíčku můj, koníčky kšíruj, :]
[: pojedeme přes to pole, kde je potěšení moje,
malovaný dvůr. :]

[: Když tam přijeli, všeci hleděli, :]
[: ja co je to za panenka, že sa nese jak hraběnka
s šestima koňmi. :]

[: S šestima koňmi, štyřma kocúry, :]
[: a to ona udělala tým vsetínským mládenečkom
všecko na vzdory. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz