Za zlé nemějte

Valašsko

[: d . | g d | g . | A7 d :]
[: d C | F . | d . | A7 d :]

[: Za zlé nemějte, že zme tu byli, :]
[: a váš poctivý dům navštívili. :]

[: Že zme tu byli za zlé nemějte, :]
[: a do tak roka nás tu čekajte. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz