Vyletěl sokol

Valašsko
starodávný

[: d _ _ | g d _ | C _ A | d _ A :]
[: d _ _ | C _ _ | B _ _ | A _ _ | A _ _ | d _ _ :]

[: Vyletěl sokol, na zelený bor, :]
[: tam sobě zazpíval až se háj rozlíhal, královnu volal. :]

[: Královno milá, král tebe volá, :]
[: abys k němu vyšla, nebyla tak pyšná, sama jediná. :]

[: Královna nešla, poslala posla, :]
[: a ty milý posle, vyřiď to tam dobře, jako já sama. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz