Na Santově kopec

Valašsko
valčík

| D . . | D . . | A . . | A . . |
| A . . | A . . | D . . | D . . |
[: G . . | G . . | D . . | A . . | A . . | D . . | D . . :]

Mezihra:  C F G C a d G C

Na Santově kopec,
roste tam jalovec,
[: kdo zjí dvě tři zrnka je hybký jak srnka. :]

Šla tudy cérečka,
očka jak trnečka,
[: líčka jak jahody, šla tady z náhody. :]

Pod jalovec sedla,
dvě zrnéčka zjedla,
[: a jak se ohlédla, synečka zahlédla. :]

Řemeň vybíjaný,
bruncek vyšívaný,
[: šátek s okolnicú, čepicu z vonicú. :]

Jak se před ňú zjavil,
děvčati hned pravil,
[: že ty jalovčenky sú jeho maměnky. :]

Marně sa u hája
doprášá šuhaja,
[: kol krku ju zdrapil, huběnku jí vťapil. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz