Neseju, neořu

Valašsko

[: F . | F . | F . | C7 F :]
[: F . | C . | B . | F . | F . | C7 F :]

[: Neseju, neořu, samo sa ně rodí, :]
[: galánečka moja, galánečka moja sama za mňú chodí. :]

[: Já za ňú nechodím, ona chodí za mňú, :]
[: jako tá ovečka, jako tá ovečka za zelenú trávú. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz