Na horách studénky

Valašsko
táhlá

| C _ | F G7 | C _ _ |
[: C _ | _ _ _ | G7 _ | _ _ _ |
| C _ | F G7 | C _ _ :]

Na horách studénky,
[: na horách studénky, sú moje šenkérky,
sú moje šenkérky :]

Ony mně nalejú,
[: ony mně nalejú a platby neptajú,
a platby neptajú :]

Na horách drozdové,
[: na horách drozdové sú moji zvonové,
sú moji zvonové :]

Oni mně zvonijá,
[: oni mně zvonijá, až hory hučijá,
až hory hučijá :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz