Dyž sem byla u maměnky v domě

Valašsko, z Podkopné Lhoty
milostná, starodávný

[: G . . | G . . :]
[: G C7 F | (1) F . . :| (2) F . D7 | G . . | G . . :]

[: Dyž jsem byla u maměnky v domě, :]
[: šest mládenců chodívalo ke mně, :] hej!

[: Každého jsem pěkně přivítala, :]
[: každému jsem podarúnek dala, :] hej!

[: Prvnímu dám červenú pentličku, :]
[: druhému dám péro za čepičku, :] hej!

[: A třetímu dám na nové šaty, :]
[: a čtvrtému prsténeček zlatý, :] hej!

[: A pátému pěkné poležení, :]
[: a šestému víneček zelený, :] hej!

[: Koho jsem já měla najradši, :]
[: dala jsem co bylo mně najdražší, :] hej!

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz