Okolo Súče

Valašsko
milostná, valčík

[: C . . | C . . | F . . | C . . | C . . | C . . :]
[: G . . | G . . | C . . | C . . | C . . | C . . :]

[: Okolo Súče voděnka teče :]
[: skázal ně šohajek, že už mňa nechce :]

[: Dyž ty ňa nechceš, já o ťa nedbám :]
[: smutek neponesu, ani ho nemám. :]

[: Proč bych já přesmutná smutek nosila, :]
[: dyž sem ťa, šohaku, nemilovala. :]

[: Milovala sem ťa, bylo to špásem, :]
[: neveděls, šohajku, že falešná sem. :]

[: Falešná sem byla, falešná budu, :]
[: chlapce sem šidila a šidit budu. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz