Nasela si žitečka pro synečka z Lidečka

Valašsko
točená

[: D . | D . | D . | A E7 | A . :]
[: D . | D . | D . | G . | A7 D :]

Nasela si žitečka pro synečka z Lidečka,
[: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :]

Nasela si jarého pro synečka švarného
[: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :]

Nasadila zamňákú pro synečka z Horňákú
[: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :]

Naškvařila škvařénky pro synečka z Jasénky
[: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :]

Napálila pálenéj pro synečka z Jansenéj
[: ach, Bože, Bože, jak je nám tu při vínečku dobře. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz