Nedávajte, maměnko

Valašsko, z Ratiboře

Nedávejte, maměnko, černé šaty šíti,
a já knězem nebudu, nemože to býti,
aj, nemože to býti.

Dyby sa ně trefiło kázáníčko kázať,
pohlédňa na děvčata, musél by sa zasmáť,
aj, musél by sa zasmáť.

Dyby sa ně trefiło děvča spovědati,
já by ho vyspovědał a šéł by s ním spáti,
aj, šéł by já s ním spáti.

Dyby přišło říkati třeba ?páternoster?,
já by sa moh omýliť: ?Děvča, ustel postel,
aj, děvča ustel postel.?

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz