Ty skleničko skleněná

Valašsko, ze Lhoty u Vsetína
pijácká

Ty skleničko skleněná,
dobré pálené ze tebe,
pozdrav Pámbu sklenára,
kerý urobił tebe.

Ty skleničko skleněná,
do poły túfarová,
do sa tebe přidrží,
žádný nic nezachová.

Já sem sa ťa přidržáł,
šak sem nic nezachováł,
co sem kerý grejcar mjéł,
všecko sem šenkýrom dáł.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz