Mám já kosu, kosenku

Valašsko
valčík

[: Mám já kosu, kosenku
Mám já kosu ostrú :]
[: Ona ně kosí, dyž mosí
jatelinku rosnú. :]

[: Dyž sem začal kositi,
kosenka ně spadla, :]
[: než sem si kosenku nasadil,
jatelinka zvadla. :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz