Aj horečky kopečky zeleňajte sa mně

Valašsko

Aj horečky kopečky zeleňajte sa mně
Vy bystřické cérečky neradujte sa mně

A hluboká voděnko nebudu ťa brodit
Ty falešná galánko nebudu k vám chodit

A dyž sem já chodíval chodívali všeci
A dyž sem já zanechal zanechali všeci

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz