Aj vdaj sa vdaj sa

Valašsko

[: F . | F . | F G7 | C7 F |
(1) F . | G7 . | C . :|
(2) C . | F C7 | F . :]

Aj vdaj sa vdaj sa ja nečekaj sa
Dokáď ti trefuje
Ja za rok ta dva bude ti haňba
Žádný k vám nepůjde

Ženičky moje poraďte vy ně
Zlého já muža mám
Pálené pije potem ňa bije
Co mu udělat mám

Navař mu navař navař mu navař
Dřeva bukového
Až ho okusí hned umřít musí
Vezmeš si druhého

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz