Vyšla dívčina

Valašsko
starodávný

| d . dC | d . GC | F C . | F . . |
| F . . | g . A7 | g d A7 | d . . |
| d . . | g . A7 | g d A7 | d . . |

Vyšla dívčina z panského mlýna jako z růže květ,
[: vyšla na pole a zaplakala na ten širý svět. :]

Ach, cos tak smutná a neveselá, dívčino milá?
[: Jak nemám plakať a si naříkať, nebudu tvoja :]

Ty půjdeš horú, ty půjdeš horú a já dolinú
[: ty pokveteš růžú, ty pokveteš růžú a já kalinú :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz