A jak sa ty ovečky

Valašsko, z Lužné

A jak sa ty ovečky
[: na tem vršku pasú :]
a jak sa ty cérečky
[: na ty chłapce třasú! :]

Enom sa, vy ovečky,
na tem vršku paste,
enom sa, vy cérečky,
na ty chłapce třaste!

A jak sa ty horečky
pěkně zeleňajú,
a jak sa ty cérečky
švarné vydávajú!

Enom sa, vy horečky,
pěkně zeleňajte,
enom sa, vy cérečky,
pěkně vydávajte!

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz