Dycky ně pravili tatíček

Valašsko

Dycky ně pravili tatíček,
dokáď sem byl malý syneček:
?Kup si slabikář, abys nebyl lhář
švarných děveček.
Ja že, kup si slabikář, abys nebyl lhář
švarných děveček.

Dycky ně pravili, má mama,
dokaď sem byl eščě ogara:
[: ?Zadka koňského, předka robského,
chraň sa od mala.? :]

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz