Dyž tobě, cérečko

Valašsko, Zlínsko
gúlaná

[Noty]

[: Dyž tobě, cérečko,
za mňa ít nedajú, :]
[: nech sobě hledajú
bohatých zemanů. :]

Hore nad Hovězí
zemani bohatí,
jeden bez nohavic
a druhý bez gatí.

Folklorní zpěvník, zpevnik.pod-brdy.cz